Thông số kỹ thuật

HANOILAB: TỔNG HỢP MỘT SỐ LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG - GIÁ TỪ 3 ĐẾN 4 TRIỆU

 

HANOILAB: TỔNG HỢP MỘT SỐ LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG - GIÁ TỪ 3 ĐẾN 4 TRIỆU

- 2 chiếc GateWay

- 2 chiếc ASUS

- 1 Chiếc HP

 

https://hanoilab.org.vn/

- 0902686969

 

https://www.facebook.com/hanoilab/photos/pcb.3323388687768724/3323384747769118/

https://youtu.be/-cSSLxtFjBk

Video

sản phẩm cùng loại