Thông số kỹ thuật

HANOILAB: TỔNG HỢP MỘT SỐ LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG - GIÁ TỪ 2.5TR ĐẾN 4 TRIỆU

 

HANOILAB: TỔNG HỢP MỘT SỐ LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG - GIÁ TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU

- 3 chiếc GateWay: Đã bán 1, Còn 2:  2.5tr/Chiếc  (Đã nâng cấp lên SSD)

- 1 chiếc ASUS (màu bạc - Đã bán)

- 1 chiếc ASUS (Đã bán)

- 1 Chiếc HP G62 CORE I5: (Đã bán)

 

https://hanoilab.org.vn/

- 0902686969

 

https://www.facebook.com/hanoilab/photos/pcb.3323388687768724/3323384747769118/

https://youtu.be/-cSSLxtFjBk

VIDEO 1

PHÂN BIỆT LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ LAPTOP REFURBISHED TỪ DELL USA

sản phẩm cùng loại