Thông số kỹ thuật

8G DDRAM DDR4 2400 MHz 

sản phẩm cùng loại